TYÖVOIMAN ALUEELLINEN LIIKKUVUUS 2010-LUVULLA

Esitys:

Aika ja paikka: 28.11.2016, VM (Kannustinloukkutyöryhmän kuulemistilaisuus)

Esitys . Esityksessä läpikäydään työvoiman alueellista liikkuvuutta eli muuttoliikettä ja pendelöintiä sekä työllisten että työttömien muuttajien näkökulmasta. Tavoitteena on tunnistaa muuttoliikkeen ja muuttajien rakenteeseen perusteella työvoiman alueelliseen liikkuvuuteen liittyviä esteitä. Esitys liittyy Valtiovarainministeriön Kannustinloukkuryhmän kuulemiseen työvoiman alueellisen liikkuvuuden esteistä. Tutustu esitykseen

ONKO POHJOIS-POHJANMAALLA PAPUA MENESTYSTÄ ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA?

Esitys: ’Onko Pohjois-Pohjanmaalla PAPUA menestystä alueiden välisessä kilpailussa?’

 Aika ja paikka: Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuspäivä, 7.11.2016

Esitys Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuspäivässä Oulun kaupunginteatterissa 7.11.2016. Esityksen metodina tai sparrausmenetelmänä käytettiin ”kevyttä roustausta”. Roustauksen kohteena oli viisi Pohjois-Pohjanmaata koskevaa kehittämisen kipupistettä. Jokaisen roustauskohdetta perusteltiin lyhyesti tilastofaktoilla.

 1. Oulu -riippuvuus?

 2. Sijaintihaitta?

 3. Nuoret ja osaajat karkaavat!

 4. Viimainen ilmapiiri ja tunnelma?

 5. ”Etelän elätti”?

ALUERAKENTEEN JA LIIKENTEEN TULEVAISUUDEN MUUTOSTRENDEJÄ

Esitys:

Aika: 7.11.2016, VT 5 -liikenneseminaari

kuvataan kahdeksan aluerakenteen ja liikennejärjestelmän tulevaisuuden muutostrendiä. Muutostrendit ovat:

 1. Kaupungistuminen

 2. Keskittyminen

 3. Liikenne- ja kasvukäytävät, vyöhykkeisyys

 4. Alueellinen liikkuvuus

 5. Demografinen muutos

 6. Polarisoituminen, eriytyminen

 7. Henkilö- ja tavaraliikenteen muutokset

 8. Internet-talouden kehittyminen

Jokaista muutostrendiä avataan karttojen, graafien ja muun tausta-aineiston avulla. Esitys toimii tausta-aineistona VT 5 -kehitystyössä. Tutustu esitykseen