MUUTTOVIRRAT 2000-LUVULLA KOKO MAASSA JA METROPOLIALUEELLA

Ohessa esitys Helsingssä. Case-esimerkkinä on metropolialueen 14 kunnan muuttoliikkeen määrällinen ja rakenteellinen kehitys vuosina 2000-2012.

Esitys muodostuu kahdesta osasta: ensimmäisessä osassa käydään läpi muuttoliikkeen erityispiirteitä koko maassa 2000-luvulla ja toisessa osassa kehitystä metropolialueella vuosina 2000-2012.

Tutustu esitykseen