KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012

Analyysi 

Analyysi perustuu Manner-Suomen kaupunkiseutujen yritysdynamiikan vertailuun vuosina 2008-2012. Kaupunkiseutujen yritysdynamiikkaa verrataan kuuden muuttujan avulla, jotka liittyvät aloittavien yritysten määrään, yritysperustantaan, yrityskantaan, yrityskannan muutokseen, yritysten uusiutumisasteeseen (luova tuho) ja aloittavien osaamisintensiivisten yritysten määrään. Kaikki seudut jaetaan muuttujittain viiteen viidennekseen niiden saamien arvojen perusteella.

Analyysin data perustuu Tilastokeskuksen Yritykset -tietokantaan.

Analyysi löytyy

SUOMEN ALUERAKENNE LIIKKEESSÄ

ESITYS ’SUOMEN ALUERAKENNE LIIKKEESSÄ’

5.2.2015

Timo Aron ja Eero Holstilan yhteisesitys Lounaisrannikon (Loura) seminaarissa 5.2.2015. Esityksessä kuvataan suurten kaupunkiseutujen kehityskuvaa nyt ja lähitulevaisuudessa. Tulevaisuusosiossa keskitytään kaupungistumiseen, työn luonteeseen, asumiseen ja liikkumiseen liittyviin keskeisiin muutostrendeihin. Lisäksi esitetään ennuste suurten kaupunkiseutujen väestökehityksestä vuosille 2040-2050.

Esitys kokonaisuudessaan

Lounaisrannikon lippulaivaseminaarin muut esitykset tästä!

KUOPION ALUEEN MENESTYS 2000-LUVULLA

Esitys Odottamattomia kohtaamisia -seminaarissa Kuopion kaupunginteatterissa 29.1.2015. Esityksessä vertaillaan Kuopion ulkoista elinvoimaa erilaisten tunnuslukujen avulla suhteessa muihin keskisuuriin ja suuriin kaupunkeihin sekä Kuopion alueen vetovoimaisuutta alueen tulomuuttovirtojen näkökulmasta. Lopuksi arvioidaan Kuopion alueen brändikuvaa länsirannikon ja aluerakenteen muutoksen näkökulmasta. Esitys kokonaisuudessaan

Odottamattomia kohtaamisia -brändiseminaarin kaikkien esitysten materiaalit tästä!