MUUTTOLIIKE JA KAUPUNGISTUMINEN ALUEKEHITYKSEN MUUTOSVOIMINA

ESITYS 17.3.2015 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY

Esitys . Esityksessä käydään läpi suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen kehityskuvaa aluerakenteen ja väestökehityksen näkökulmasta 2010-luvulla ja sen jälkeen muuttoliikkeen ja kaupungistumisen välistä yhteyttä seitsemän erityispiirteen avulla. Tutustu esitykseen

Esitys pidettiin Rakennusteollisuuden RT ry tilaisuudessa 17.3.2015 Helsingissä.