KUNTIEN MUUTTOVETOVOIMA 2009-2013

kohteena olivat kaikki Suomen kunnat (320) 1.1.2014 alueluokituksen mukaisesti. Analyysissä selvitettiin määrällisesti (absoluuttinen nettomuutto) ja suhteellisesti (promillea suhteessa keskiväkiluvun 1000 asukkaaseen) muuttovetovoimaisimmat kunnat Suomessa vuosina 2009-2013. Lisäksi kuntien muuttovetovoimaa analysoitiin kuntaryhmittäin niiden asukasluvun perusteella. Jokaisesta kuntaryhmästä tehtiin TOP 15 –muuttovetovoimataulukot  Analyysin aineistona olivat Tilastokeskuksen väestötilastot vuosilta 2009-2013. 

Lue loppuun