ITÄ-SUOMI -ALUEKEHITYKSEN MUSTA AUKKO VAI ELINVOIMAINEN SUURALUE

ITÄ-SUOMI -ALUEKEHITYKSEN MUSTA AUKKO VAI ELINVOIMAINEN SUURALUE?

Esitys keskittyy Itä-Suomen kolman maakunnan (Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala) ulkoiseen elinvoimaan suhteessa muihin maakuntiin (18) ja position muutokseen 2000-luvun aikana. Esityksessä käydään aluksi läpi kansallisen ja EU-rahoituksen resursseja maakunnittain. Tämän jälkeen analysoidaan Itä-Suomen maakuntien ja suurimpien alueen seutukuntien aseman muutosta ensisijaisesti aluetalouteen, työpaikka- ja työllisyyskehitykseen ja osaamiseen/TKI-kehitykseen liittyvien tunnuslukujen avulla. Tavoitteena on selvittää 2000-luvun kehityksen perusteella, onko Itä-Suomen suuralueella tapahtunut positiivisia muutoksia suhteessa muiden maakuntien ja seutujen kehitykseen.

Esitys pidettiin Itä-Suomen kolmen maakunnan Liikennejärjetelmäpäivillä 28.10.2014 Mikkelissä.

Tutustu esitykseen ja keskeisiin tilastoihin/graafeihin

TRIANGELI-PROJEKTIN ULKOISEN ARVIOINNIN KESKEISET NOSTOT

Esitys pitää sisällään Turun kaupungin hyvinvointitoimialan . Triangelin loppuarvioinnin keskeiset tulokset on taustoituksen lisäksi tiivistetty kahdeksaan keskeiseen nostoon. Jokainen nosto perustuu ulkoisen arvioinnin havaintoihin käytettävissä olleen arviointiaineiston perusteella.

Esitys pidettiin Tringeli-projektin loppuseminaarissa 23.10.2014 Turussa. Esitys on tiivistys myöhemmin julkaistavasta kirjallisesta loppuraportista.

Tutustu esitykseen

SATAKUNNAN ASEMA ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA 2000-LUVULLA

Esitys keskittyy Satakunnan asemaan ja position muuttumiseen suhteessa muihin maakuntiin (18) 2000-luvulla. Satakunnan kehitystä verrataan muihin maakuntiin kolmella teema-alueella: alue- ja kuntatalous, työpaikka- ja työllisyyskehitys sekä osaamis- ja TKI-toiminta. Jokaisen teeman kohdalla käytetään useita indikaattoreita, joiden arvot ilmaistaan sekä absoluuttisina että suhteellisina lukuina.

Esityksen graafeissa ovat mukana kaikki maakunnat. Lisäksi osassa graafeissa on erikseen merkitty punaisella viivalla Porin seudun ja keltaisella viivalla Rauman seudun arvot. Data perustuu Tilastokeskuksen ja Kuntaliiton tilastoaineistoihin. Vertailun aikaväli rajoittuu pääsääntöisesti vuosiin 2000-2012.

Esitys pidettiin Satakunnan ennakointihankkeiden loppuseminaarissa Porissa 14.10.2014.

Tutustu esitykseen