LIIKENNE JA KAUPUNKISEUTUJEN KEHITYS

Esitys ja ajankohta: EK:n logistiikkaseminaari 11.6.2015

Esitys ’LIIKENNE KAUPUNKISEUTUJEN TUKENA’ EK:n logistiikkaseminaarissa 11.6.2015 Helsingissä. Esitys käsittelee aluerakenteen ja liikennejärjestelmän välistä yhteyttä. Esityksessä käydään läpi kolme keskeistä aluerakenteeseen vaikuttavaa muutostrendiä: piikikkyys (kaupungistumis- ja keskittymiskehitys), vyöhykkeisyys (liikenne- ja kasvukäytävät, vaikutusalueiden laajeneminen) ja liikkuvuus (muuttoliike ja pendelöinti alueiden välillä).

Tutustu esitykseen tästä!