MUUTTOLIIKE JA SISÄINEN TURVALLISUUS

Helsinki, Finlandia-talo, 27.11.2014, Suomen sisäisen turvallisuuden seminaari

Esitys ’MUUTTOLIIKE JA SISÄINEN TURVALLISUUS’ Sisäministeriön järjestämässä Suomen sisäinen turvallisuus -seminaarissa Helsingissä 27.11.2014. Esitys sisältää arvion maan sisäisen muuttoliikkeen vaikutuksista turvallisuusviranomaisten palveluiden kysyntään nyt ja tulevaisuudessa.

Esityksessä tiivistetään muuttoliikeen näkökulmasta aluerakenteeseen vaikuttavat viisi keskeistä muutostrendiä: piikikkyys, epäsymmetrisyys, vyöhykkeisyys, liikkuvuus ja monikulttuurisuus.

Esitykseen liittyvän kommenttipuheenvuoron piti kansanedustaja ja lakivaliokunnan puheenjohtaja Anne Holmlund.

Oma esitys löytyy tästä ja seminaarin muu ohjelma ja alustusmateriaali tästä!

MUUTTOLIIKKEEN VOITTAJA- JA HÄVIÄJÄSEUDUT 2010-LUVULLA?

Esitys Esitys keskittyy muuttoliikkeen valikoiviin ja polarisaatiota aiheutuviin erityispiirteisiin ja voittaja- ja häviäjäalueiden määrittelyyn asuntomarkkinoiden kehityksen näkökulmasta. Esityksessä on kuusi keskeistä muuttoliikkeeseen liittyvää nostoa ja jokaiseen nostoon liittyvät tekstiperustelut sekä karttoihin, graafeihin ja taulukoihin perustuvat näytöt ko. asiasta. Esityksessä on lisäksi hahmotettu muuttoliikkeestä eniten hyötyvät ja menettävät alueet sekä kunta- että suuraluetasolla.

Esitys pidettiin Suomen Kiinteistövälittäjien vuosikokouksessa 14.11.2014 Turussa.

Tutustu esitykseen

RAAHEN SEUDUN VÄESTÖLLINEN KILPAILUKYKYANALYYSI

Raahen seudulla (Raahe, Siikajoki ja Pyhäjoki) on käynnissä VM:n erityinen kuntajakoselvitys. Esitys  on toimitettu tilaajalle tausta-aineistoksi Raahen seudun kilpailukyvystä väestöllisestä näkökulmasta. Esityksessä käydään läpi aluksi alue- ja väestökehityksen isoa kuvaa Suomessa 2010-luvulla ja sen jälkeen Raahen seudun väestöllistä tilannetta määrällisestä ja rakenteellisesta näkökulmasta. Esitys on kooste varsinaisesta kirjallisesta analyysiraportista. Lisäksi Raahen kaupungin väestöllistä kilpailukykyä verrataan valittuihin verrokkikaupunkeihin.

Esitys pidettiin Raahen seudun kuntajakoselvityksen kuntaseminaarissa 10.11.2014 Raahessa.

Kooste-esitys analyysistä saatavissa  ja kirjallinen analyysi (72 sivua) Raahen kaupungin kuntajakoselvitykseen liittyvän materiaalin yhteydestä tästä! 

Analyysin toinen osa liittyy Raahen seudun alueelliseen kilpailukykyyn, jonka kooste-esitys julkaistaan 1.12..2014 pidettävän Raahen seudun tulevaisuusseminaarin jälkeen.