KEITÄ OVAT TULEVAISUUDEN MUUTTAJAT?

Aihe:

Aika ja paikka: 21.10.2016, Asuntosijoittaja 2016 -seminaari, Helsinki

Esitys Asuntosijoittajat 2016 -seminaarissa alueiden vetovoimatekijöistä ja tulevaisuuden muuttajien profiloinnista. Esityksessä käydään läpi muuttovirtojen näkökulmasta vetovoimaisimmat alueet ja vetovoiman taustalla olevia tekijöitä sekä esitetään muuttajien profilointia taustamuuttujien perusteella. Tulevaisuuden muuttajat tiivistetään neljään tyyppiin: nuoret ja nuoret aikuiset, osaajat, maahanmuuttajat ja seniorit. Tutustu esitykseen

KAUPUNKIEN KOVAT JA PEHMEÄT VETOVOIMATEKIJÄT

Esitys: ’

Aika ja paikka: 12.10.2016, Kaupunkisuunnitteluseminaari, Oulu

Esitys Oulun kaupungin kaupunkisuunnitteluseminaarissa ’ Esityksessä on luokiteltu alueiden vetovoimatekijät kuuteen kategoriaan. Jokainen kategoria esitellään erikseen.

  1. Kovat vetovoimatekijät

  2. Sijaintitekijät

  3. Pehmeät vetovoimatekijät

  4. Mainetekijät

  5. Identiteettitekijät

  6. Villit kortit?                                                                                                              

    Tutustu esitykseen