MIKSI RAHAT EIVÄT RIITÄ MIHINKÄÄN?

Esitys SAK:n Porin paikallisjärjestön edustuston tilaisuudessa 25.11.2013.  Suomi -nimisellä kolikolla on kaksi puolta: yhtäältä Suomi on kansainvälistä kärkeä useissa kansainvälisissä vertailuissa ja toisaalta tuntuu etteivät rahat riitä enää mihinkään. Kaikkea karsitaan, säästetään, vähennetään, irtisanotaan, sopeutetaan jne. Miksi?

Esityksen punainen lanka on työikäisen väestön määrän väheneminen, ensimmäisen kerran historian aikana, josta seuraa lumipalloilmiönä erilaisia negatiivisia ja kumuloituvia syy- ja seuraussuhteita. Sisältö keskittyy kolmeen taloudellisen käsitteen eli huoltosuhteen, kestävyysvajeen ja tuottavuuden avaamiseen erityisesti väestöllisestä ja Baumolin taudin näkökulmasta.

Lue ja katso lisää

SEUTUJEN KEHITYSEROT JA MUUTOSDYNAMIIKKA

Esitys SDP:n aluekehitysseminaarissa säätytalolla 26.11.2013.

Esitys jakautuu kahteen osaan: ensimmäisessä osassa aluekehityksen ja aluerakenteen muutoksesta 2010-luvulla ja toisessa osassa esimerkkejä 25 seutukunnan kilpailukyvyn muutosdynamiikasta vuosina 1995-2012.

Katso ja lue lisää

ALUEET, ELINVOIMA JA KILPAILUKYKY

Esitys Alueiden kilpailukykyä analysoidaan yhden tekijän eli muuttovetovoiman näkökulmasta. Esityksessä käydään läpi sekä muuttoliikkeen ja muuttojen dynamiikkaa suhteessa aluekehitykseen että analysoidaan miksi yhdet alueet ovat vetovoimaisimpia kuin toiset.

Esitys pidettiin Kiinteistöjön sijoitus-, rahoitus-, kehitys- ja palveluliiketoiminnan vuosiseminaarissa Hämeenlinnan Aulangolla 8.11.2013.

Tutustu esitykseen