METROPOLIALUEEN ALUEELLINEN JA VÄESTÖLLINEN KILPAILUKYKYANALYYSI

Valtiovarainministeriön toimeksiantona tehty tausta-analyysi ja diasarja Metropolialueen alueellisesta ja väestöllisestä kilpailukyvystä 2000-luvulla’. Analyysissä käydään läpi metropolialueen 14 kunnan kilpailukykyä erityisesti muuttoliikkeen näkökulmasta. Analyysi pureutuu metropolialueen kuntien muuttoliikkeen määrälliseen ja laadulliseen kehitykseen 2000-luvun aikana.

Analyysi jakautuu alalukuihin, joissa käydään muun muassa läpi:

  1. Muuttoliikkeen erityispiirteitä 2000-luvulla,
  2. Metropolialueen alueellista kilpailukykyä verrattuna muihin suuriin ja keskisuuriin kaupunkiseutuihin,
  3. Määrällistä kehitystä kunnittain vuosina 2000-2013,
  4. Laadullista/rakenteellista kehitystä muuttajien rakenteen osalta vuosina 2000-2011 ja
  5. Yhteeveto kokonaisuudesta.

Analyysin lisäksi keskeiset kehitykseen liittyvät taustat ja tulokset on tiivistetty diasarjaan. 

Analyysi ja diasarja löytyy kokonaisuudessaan tästä!