VIIDEN KAUPUNKISEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY

Ohessa  ’VIIDEN KAUPUNKISEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI’ analyysiraporttina ja diaesityksenä. Analyysin kohteena oli Porin, Joensuun, Lappeenrannan, Seinäjoen ja Vaasan kaupunkiseutujen yleinen ja demografinen kilpailukyky. Analyysin kohteena oli 5 keskuskaupunkia ja 27 kehyskuntaa. Kohdealueella asuu yhteensä noin 575 000 henkilöä ja sijaitsee noin 235 000 työpaikkaa. Selvityksen kohteena on toisin sanoen joka kymmenes suomalainen kunta ja siellä asuu joka kymmenes suomalainen asukas ja sijaitsee joka kymmenes työpaikka.

Raportti sisältää runsaasti kaupunkiseutu- ja kuntakohtaisia taulukoita ja graafeja alueiden määrällisestä ja rakenteellisesta kehityksestä muuttoliikkeen näkökulmasta 2000-luvulla.

Viiden kaupunkiseudun demografinen kilpailukykynalyysi -analyysiraportti sisältää mm. seuraavat osiot:

  1. Taustoitus ja muuttoliikkeen erityispiirteet 2000-luvulla
  2. Viiden kaupunkiseudun alueellinen ja kuntataloudellinen kilpailukyky
  3. Viiden kaupunkiseudun määrällinen muuttoliikekehitys vuosina 2000-2012
  4. Muuttojen suuntauminen ja muuttosuunnat kaupunkiseutujen sisällä vuosina 2008-2012
  5. Viiden kaupunkiseudun rakenteellinen (laadullinen) muuttoliikekehitys vuosina 2000-2010
  6. Yhteenveto