ELINVOIMAISET JA VETOVOIMAISET KUNNAT NYT JA LÄHITULEVAISUUDESSA

Esitys:

Paikka: Hypoteekkiyhdistyksen hallitus ja hallintoneuvosto 30-31.8.2016, Helsinki

pitää sisällään kolme toisiaan täydentävää osaa. Ensimmäisessä osassa on viitekehyksenä alue- ja väestörakenteen muutoksen kuvausta ilman hallintorajoja. Toisessa osassa on tarkasteltu alueiden muuttovetovoimaa määrällisestä ja laadullisesta näkökulmasta. Kolmannessa osassa on yhteenvetona kuvausta vetovoimaisimmista kunnista 11 muuttujan perusteella ja vetovoimaisen alueen tunnuspiirteitä.

Tutustu esitykseen