METROPOLIALUEEN MUUTTOLIIKEANALYYSI

Analyysi ’Metropolialueen muuttoliikkeestä vuosina 2000-2011’. Analyysi perustuu metropolialueen 14 kunnan muuttoliikkeen määrälliseen ja laadulliseen analyysiin 2000-luvulla.

Metropolialueen muuttoliikkeen kehitys käydään läpi kunta kunnalta graafien ja taulukoiden kautta. Lisäksi analyysin alussa tiivistelmä muuttoliikkeen ja aluekehityksen erityispiirteistä 2000-luvulla.

Analyysi perustuu Valtionvarainministeriöön toimeksiantoon.

KUNTARAKENNELAIN VAIKUTUKSET SATAKUNNASSA

Hallitus teki 15.11.2012 esityksen uudeksi kuntarakennelaiksi.

Yllä olevan linkin takaa löytyy kooste-esitys kuntarakennelain keskeisestä sisällöstä ja vaikutuksista Satakunnan kannalta. Esityksessä käydään läpi kohta kohdalta lain sisällöt peruteluineen ja  selvitysperusteiden toteutuminen kunta kunnalta Satakunnassa.

Lisää tausta-aineistoa asiasta löytyy Valtionvarainministeriön kotisivuilta.