LOUNAISRANNIKON ELINVOIMA- JA KILPAILUKYKYANALYYSI

errattiin neljän kaupunkiseudun eli Turun, Vakka-Suomen, Rauman ja Porin seudun positiota suhteessa muihin keskisuuriin ja suuriin kaupunkiseutuihin vuosien 2000-2012 välisenä aikana. Lounaisrannikon neljällä kaupunkiseudulla asuu noin joka kymmenes suomalainen (550 000 asukasta). Lounaisrannikon elinvoimaa ja kilpailukykyä analysoitiin useasta eri näkökulmasta: saavutettavuuden, alue- ja kuntatalouden, työllisyyden, yritystoiminnan, väestön ja osaamisen kannalta.

Tulokset esitetettiin muuttujittain 2000-luvun kehityksen osalta. Muutokset kuvattiin määrällisinä ja suhteellisina lukuina kaupunkiseuduittain. Tuloksia verrattiin 13 suurimpaan kaupunkiseutuun.

Esitys pidettiin Lounaisrannikoyhteistyöhön liittyvässä Lippulaivaseminaarissa 5.2.2014. Esitys löytyy kokonaisuudessaan

YRITYSDYNAMIIKAN EROT SEUTUJEN VÄLILLÄ VUOSINA 2008-2012

Esityksessä verrattiin  vuosina 2008-2012. Vertailevaan analyysiin valittiin 6 yritysdynamiikkaa kuvaavaa muuttujaa. Kaikki seudut jaettiin muuttujakohtaisesti saatujen arvojen perusteella viiteen viidennekseen. Jokaisen muuttujan arvo suhteutettiin joko alueen keskiväkilukuun tai yrityskantaan (toimivat yritykset) vuosina 2008-2012. Luvut ilmaistiin joko promilleina tuhatta asukasta/yritystä kohden tai prosenttiosuutena.

Kuuden muuttujan yhteenvedon tuloksena jokainen seutu sijoitettiin viiteen viidennekseen. Yritysdynamiikaltaan parhaassa viidenneksessä oli ensisijaisesti Etelä-Suomen, länsirannikon ja Lapin seutuja.

Yritysdynamiikkaan liittyvä esitys pidettiin SEKES:in kehittämispäivillä 31.1.2014 kuntaliitossa Helsingissä. Esitys löytyy kokonaisuudessaan