Pitäisikö maaltamuutto kieltää lailla?

Keskikesä, aurinko, Pori ja SuomiAreena. Yhden viikon aikana noin sata yhteiskunnallista keskustelua, joissa oli mukana 400 upeaa panelistia ja noin 20000 kuuntelijaa ja katselijaa. Melko täydellistä. Tajuntaani ei kuitenkaan räjäyttänyt rauhannobelisti, komissaari, ministerit, kansanedustajat, talouselämän johtajat ja muut tämän valtakunnan huippuasiantuntijat, vaan aivan tavallinen suomalainen mies Varsinais-Suomesta. Tämä henkilö oli Timo Kaunisto, keskustan entinen varapuheenjohtaja.

Kaima käytti kaksi yleisöpuheenvuoroa ’Paikallisuus murroksessa’ -keskustelussa kauniin Porin kaupungintalon pihassa. Puheenvuoroista jäi pysyvä jälki aivojani kiertävälle pururadalle. Hänen ydinviesti oli, että ”maaseudulta pakkosiirretään ihmisiä kasvukeskuksiin” ja ”erilaiset kaupunkiseutujen rakenne- ja sopimusmallit ovat hallituksen ideologista keskittämispolitiikkaa”.

Eipä aikuisen miehen kannattaisi yöunia menettää muutamasta lauseesta, ellei niiden takana olisi niin iso painolasti kuin vaan voi olla. Noin minuutin puheenvuoroissa tiivistyivät kaikki ne asiat, jotka ovat mielestäni mättäneet eniten suomalaisessa aluekehityksessä vuosikymmeniä.

Kyse on asenne- ja arvomalleista. Aluekehitykseen liittyy useita mantroja, jotka perustuvat yhden aatesuunnan vuosikymmenten hegemoniaan aluepolitiikan saralla. Näihin mantroihin kuuluvat sellaiset käsitteet kuin ’koko maan asuttuna pitäminen’, ’tasapainoisen aluerakenteen turvaaminen’, ’alueiden tasapuolinen kehittäminen’, ’maaseudun elinvoiman turvaaminen’ jne.

Aluekehityksen mantroilla on yksi yhteinen piirre. Retoriikka perustuu kadonneen Agraari-Suomen arvoihin ja ihanteisiin. Maailmankuvan ytimessä on kaupunkien ja kaupungistumisen kielteisten asioiden ylikorostaminen ja maaseudun luontokäsitykseen perustuvan elämänmuodon ihannointi. Suuret keskuskaupungit ovat kuin suoraan Salman Rushdien ’Saatanallisten säkeiden’ jatko-osasta ja metropolialue, Helsinki etunenässä, syntiä huokuva Belsebub.

Retoriikan ytimessä on muuttoliikkeen vahingollisuuden toistaminen. Ihmisten vapaata liikkuvuutta halutaan eri keinoin estää, rajoittaa ja padota. Keskeiset huolet liittyvät väestöään menettävien alueiden ongelmiin. Sen sijaan suurten kaupunkien kasvun aiheuttamiin maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmiin ei haluta puuttua edes pitkällä tikulla tai niitä vähätellään. Kaupunkiseutujen kehittäminen nähdään mustavalkoisesti ideologisena keskittämispolitiikkana.

Väestön, työpaikkojen, osaamisen ja pääoman keskittymistä kaupunkeihin halutaan rajoittaa, vaikka tosiasia on, että suurten kaupunkien mukana kansantalous joko menestyy tai taantuu. Ja mitä sitten tulee näihin ”maaseudun pakkosiirrettäviin”, herra Kaunisto ei voisi olla enempää väärässä. Jos muuttoliike oikeasti olisi ongelma, niin ongelma ei totta vieköön ole muutot maalta kaupunkeihin, vaan kaupunkiseutujen sisäinen valikoiva muuttoliike. Tämä kehitys aiheuttaa räjähdysherkkää eriytymiskehitystä hyviin ja huonoihin alueisiin kaupunkien sisällä. Vuosittain tehdään noin 900 000 muuttoa, joista kaksi kolmesta tapahtuu oman kunnan sisällä kun vain yksi kolmesta muutosta ylittää kuntien väliset rajat. Kuntien rajat ylittävistäkin muutoista noin puolet tapahtuu kaupunkiseutujen sisällä.

Toisin sanoen vain keskimäärin kaksi kymmenestä muutosta on niin sanottuja aitoja muuttoja, joissa ihmisen koko elinpiiri ja -ympäristö muuttuvat. Suurin osa kaukomuuttajista muuttaa ”pakkosiirtämisen” sijaan vapaaehtoisesti opiskelun, työn, toimeentulon ja paremman tulevaisuuden toivossa. Näin on aina ollut, ja tulee olemaan.

Mantrojen ohella suomalaisessa aluepoliittisessa keskustelussa on myös tabuja eli pyhiä ja vaarallisia asioita, joista ei haluta tai kieltäydytään käymästä julkista keskustelua. Nostan esille vain yhden: maaseudun kehittämiseen käytetyt resurssit. Joku etevä tutkiva journalisti voisi piruuttaan laskea, kuinka suuri rahamassi vuodessa käytetään niin sanotun maaseudun kehittämisen nimissä. Tilastojen mukaan maaseudulla asuu noin 1-1,5 miljoonaa ihmistä määrittelystä riippuen. Resursseista päätellen suurin osa suomalaisista asuu maalla. Tosiasiassa neljä viidestä suomalaisesta asuu 20 suurimmalla kaupunkiseudulla ja yhdeksän kymmenestä taajamissa. Suurten kaupunkien lähiöissä asuu yhtä paljon ihmisiä kuin maaseudulla.

Arvatkaa huvikseen kuinka monta sataa kertaa maaseudun kehittämiseen on varattu resursseja lähiöiden kehittämiseen verrattuna? Niinpä.

Kiitos kaima vielä kerran puheenvuoroistasi SuomiAreenalla.

 Ugh, olen puhunut ja mielenrauha on palannut.

TÄÄLTÄ TULEVAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNANTUOMAT!

Helsinki ja Helsingin kaupunkiseutu paisuvat. Helsingin väkiluku kasvoi noin 29 000 henkilöllä ja Helsingin seutu noin 80 000 uudella asukkaalla viiden viime vuoden aikana (2007-2011). Helsingin kasvu perustuu ensisijaisesti lisääntyneeseen maahanmuuttoon. Maahanmuutto selittää kaksi kolmasosaa väestönlisäyksestä ja luonnollinen väestönlisäys sekä maan sisäinen muuttoliike yksi kolmasosaa. Kahdeksan kymmenestä tulomuuttajasta muuttaa joko ulkomailta tai Helsingin seudun muista kunnista. Vain kaksi tulijaa kymmenestä muuttaa muualta Suomesta. Neljä viidestä tulijasta on iältään alle 35-vuotiasta. 

Lue lisää aiheeseen liittyvästä Ylen artikkelista ja tutustu interaktiiviseen karttaan http://yle.fi/uutiset/taalta_tulevat_paakaupunkiseudun_junantuomat/6255307

 

Kuntauudistus vahvistaisi Porin seudun asemaa

SATAKUNNAN KANSA, YLIÖKIRJOITUS 8.8.2012

Hallitus julkaisi kuntauudistusta ohjaavat kriteerit kesäkuun lopussa. Pääkriteerit liittyivät väestöpohjaan ja palvelurakenteeseen, elinvoimaan ja kuntatalouteen. Lähtökohta oli selkeä: jos yksikin pääkriteeri täyttyy, kunta on velvollinen osallistumaan kuntaliitoselvitystarpeen arvioimiseen. Hallituksen avaus oli tärkeä ennen syksyn kuntavaaleja, sillä kunnat voivat nyt suunnitella tulevaisuuttaan tosiasioiden pohjalta tunnepurkausten sijaan. Miten kuntauudistusta ohjaavat kriteerit toteutuvat Porin seudulla. Entä täyttyykö selvitystarve alueemme kuntien osalta?  Tarkastelun kriteerien toteutumista kunnallishallinnon rakennetyöryhmän määrittelemällä Porin selvitysalueella (Pori, Harjavalta, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Siikainen ja Ulvila).  

Kunnan väkiluvun alarajaksi on määritelty 20 000 asukasta. Raja on keinotekoinen kuntien erilaisuuden ja maantieteellisen sijainnin vuoksi. Toimivan palvelurakenteen osalta syntyvän ikäluokan alarajaksi asetettiin 50 lasta. Väestöpohjaa ei täytä yksikään seudun kunta pl. Pori. Siikaisissa, Merikarvialla, Pomarkussa ja Luvialla ikäluokan koko jää selvästi raja-arvon alle. Nakkila ja Harjavalta ylittävät toistaiseksi niukasti alarajan. Pori ja Ulvila ovat ainoat alueen kunnat, joiden ikäluokan koko riittää turvaamaan laadukkaat ja tasavertaiset palvelut nuorille ikäluokille.

Elinvoimaan liittyvät kriteerit liittyivät työpaikkaomavaraisuuteen, työssäkäyntiin keskuskuntaan ja yhtenäiseen taajama- ja yhdyskuntarakenteeseen. Työpaikkaomavaraisuuden osalta alarajana oli 80 % eli kunnassa on oltava vähintään 80 työpaikkaa 100 työssäkäyvää kohden. Raja-arvon alle jäivät selvästi Luvia, Pomarkku, Ulvila ja rimaa hipoen Nakkila. Luvian työpaikkaomavaraisuus oli poikkeuksellisen alhainen (52 %). Toisessa ääripäässä olivat Harjavalta ja Pori, joiden työpaikkaomavaraisuus ylitti 100 %:in rajan. Harjavallan työpaikkaomavaraisuus oli kolmanneksi suurin koko maassa Vaasan ja Helsingin jälkeen. Pendelöinnin osalta alaraja oli 25 % eli kriteeri täyttyy jos yli neljännes kunnan asukkaista käy työssä Porissa. Työssäkäyntikriteeri täyttyi kirkkaasti Ulvilassa ja Luvialla. Ulvilalaisista joka toinen käy työssä Porissa ja luvialaisistakin yli neljä kymmenestä. Raja-arvon ylittivät lisäksi Nakkila ja Pomarkku. Yhtenäinen taajama- ja yhdyskuntarakenne toteutuu Porin, Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan kasvukäytävän kohdalla.

Kolmas pääkriteeri liittyi kuuteen ns. kriisikunnalle määriteltyyn kuntatalouden tunnuslukuun (vuosikate, lainakanta, alijäämä, tuloveroprosentti, suhteellinen velkaantuneisuus ja omavaraisuusaste).  Kriteeri täyttyy, jos neljä kuudesta tunnusluvusta toteutuu. Porin seudun kaikki kunnat ovat kaikilla talousmittareilla selvästi raja-arvoja paremmat. Ainoa kauneusvirhe liittyy Siikaisten tuloveroprosenttiin, joka ylittää koko maan painotetun keskiarvon enemmän kuin 0,5 %:lla.

Yhteenveto on yksiselitteinen Porin seudun kuntien osalta. Selvitystarve toteutuu jokaisen kunnan osalta vähintään yhden pääkriteerin osalta. Lisäksi Luvialla, Ulvilassa, Nakkilassa ja Pomarkussa täyttyy kaksi kolmesta pääkriteeristä. Kuntauudistusta ohjaavien kriteerien perusteella kyse on yhtenäisestä työssäkäynti- ja asiointialueesta, joiden kuntien kesken vallitsee suuri tai erittäin suuri keskinäisriippuvuus. Kriteerit osoittavat aukottomasti, että kuntaliitosselvitystarve toteutuu Porin alueella. On syytä alleviivata, että kyse on kirjaimellisesti selvitystarpeesta yhdistymiseen vaikuttavista tekijöistä eli kyse ei ole tässä vaiheessa kuntaliitoksista eikä varsinkaan pakkoliitoksista.   

 Oma toiveeni on, että asiassa edettäisiin tosiasioiden, tulevaisuuden ja alueen kokonaisedun mukaisesti kuntien lyhytnäköisen osaoptimoinnin sijaan. Porin seutu on asukasluvultaan 7:nneksi suurin koko maassa, uusiutunut teollisuuskeskittymä ja omaa valtavasti vajaakäytössä olevaa potentiaalia. Porin seutu on 2010-luvulla makrotalouden mittareiden vahvempi kuin kertaakaan 1970-luvun alun jälkeen.  Ongelma on, ettemme toimi ulospäin  kokomme ja merkityksemme edellyttämällä tavalla kuntien eripuraisuuden vuoksi. Porin seudun lähitulevaisuuden kannalta avainkysymys ei kuulu, kuinka monta ja minkä nimistä kuntaa alueella on, vaan kuinka vahva, elinvoimainen ja kilpailukykyinen alueemme on kaupunkiseutujen välisessä kilpailussa.  Porin seudun kuntien, elinkeinoelämän ja asukkaiden yhteiset intressit liittyvät seudun elinvoiman vahvistamiseen kunnantalojen varjelun ja kunnan vaakunoiden kiillottamisen sijaan.