KUUDEN KAUPUNKISEUDUN KILPAILUKYKY

Ohessa tiivistelmäesitys -raportista. Esitykseen on koottu erillisen selvitysraportin keskeiset tilastotaulukot graafeiksi ja taustoitettu lyhyiksi tietotaulukoiksi.

Esityksessä käydään läpi Tampereen, Turun, Oulun, Lahden, Jyväskylän ja Kuopion kaupunkiseutujen demografinen kilpailukyky määrällisestä ja laadullisesta näkökulmasta vuosien 2000-2011 osalta. Lisäksi tietoa kuuden kaupunkiseudun keskuskaupunkien (6) ja niiden kehyskuntien (46) tilanteesta seutu seudulta ja kunta kunnalta niin määrällisestä kuin suhteellisesta näkökulmasta

Koko selvitysraportti löytyy VM:n sivuilta osoitteesta www.vm.fi/kuntauudistus.