7 KARTOGRAMMIA SUURTEN KAUPUNKISEUTUJEN MERKITYKSESTÄ

30.7.2015:

Esitys Esityksessä käydään läpi 13 suuren kaupunkiseudun merkitystä keskeisten aluetalouteen, työllisyyyteen ja työpaikkakehitykseen, väestökehitykseen ja osaamiseen liittyvien karttojen ja kartogrammien avulla. Kaikki muuttujat esitetään sekä perinteteisellä tavalla että kartogrammina. 13 suuren kaupunkiseudun osuutta (%) verrataan koko maan osuuteen

Analyysin muuttujat ovat alueiden ulkoisen elinvoiman/kilpailukyvyn kannalta keskeisiä makromuuttujia, joiden syy- ja seuraussuhteet tulevat parhaiten esiin keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä.

Analyysin kohteena ovat virallisen seutukuntaluokituksen mukaiset seutukunnat (70), mutta erikseen tarkastellaan yli tai vähän alle 100 000 asukkaan seutujen osuutta suhteessa koko maahan. 

Esitys kokonaisuudessaan

Lue loppuun